Second opinion-ordning

Hvis du i løbet af dit behandlingsforløb får behov for en second opinion, har foreningen mulighed for at sætte dig i forbindelse med anerkendte læger, der er eksperter inden for ALK-positiv lungekræft, som har mulighed for at give en second opinion.

Hvis du overvejer at få en second opinion, er der en række forhold du skal være opmærksom på, for at få en korrekt forventningsafstemning af hvad du kan få ud af en second opinion:

  • Det er vores oplevelse, at du får den bedste oplevelse med en eventuel second opinion, hvis du på forhånd har drøftet muligheden med din behandlende læge, og at din læge er åben over for det.
  • Du skal være opmærksom på, at der er forskel på sundhedssystemet i Danmark og sundhedssystemerne i andre lande, fx USA eller Tyskland. Det er derfor vigtigt at du er opmærksom på, at du som patient på et offentligt sygehus i Danmark ikke kan stille krav om at få bestemte behandlinger. En second opinion er således alene en anden læges syn på eventuelle behandlingsmuligheder. De kan med andre ord foreslå en behandling, som du ikke har adgang til i Danmark i det offentlige sundhedsvæsen.
  • Du skal være opmærksom på, at der er en omkostning forbundet hertil, når du søger en second opinion på egen hånd, som du selv skal afholde.
  • Du skal være opmærksom på, at du selv skal sørge for at få scanningsresultater og biopsi-resultater oversat til engelsk, samt at korrespondancen og selve samtalen også må forventes at foregå på engelsk