Samarbejdsaftaler

Samarbejde med andre patientorganisationer

ALK Positiv Danmark og Kræftens Bekæmpelse har en samarbejdsaftale. Samarbejde har til formål at hjælpe og forbedre forholdene for kræftpatienter og deres pårørende. Samarbejdet baseres på overensstemmelse mellem parternes etiske og holdningsmæssige forhold til kræftrelaterede spørgsmål.

Samarbejde med medicinalindustrien

I samarbejdet med medicinalindustrien følger ALK Positiv Danmark retningslinjerne fra Danske Patienter vedrørende samarbejde med industrien samt Kræftens Bekæmpelses interne Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med industrien.

For at sikre størst mulig transparens offentliggør ALK Positiv Danmark alle eventuelle samarbejdsaftaler med industrien på foreningens hjemmeside.

Marts 2023 – overtagelse af domænenavn
ALK Positiv Danmark har indgået en aftale med Roche Danmark om at overtage domænet alkpositiv.dk.

Download aftaledokument