Bestyrelsens årsberetning 2023

Publikationen gør rede for foreningens aktiviteter fra dens stiftelse og indtil september 2023.

Pjece om foreningen

Informationspjece om foreningen til nye patienter. Pjecen informerer om foreningens formål.